Hoppa direkt till innehåll

Öppet Stadsnät för fastighetsägare

Investera i framtidens teknik

Kapaciteten i fiberkabeln erbjuder i princip obegränsad prestanda. Du investerar i en framtidssäker lösning som ger dig hög och utbyggnadsbar kapacitet, hög leveranssäkerhet och total valfrihet.

Större fastigheter

Du som har möjlighet att ansluta din fastighet till Stadsnätet kan känna dig privilegierad. Fiber klarar framtidens bredbandsbehov och höjer värdet på dina fastigheter. Oavsett om det är kontor, butiker eller lägenheter, så erbjuder Stadsnätet minskade månadskostnader för bredband, TV, telefoni, datatjänster med mera. Se mer om utbudet i Tjänsteguiden. Kontakta oss för offert för anslutning.

Villaområde

Att gräva ner fiber kostar mycket pengar och det innebär ofta att det behövs att det är fler som vill ansluta sig samtidigt. Bor du i ett villaområde, så prata runt med dina grannar och uppmana även dem att göra en intresseanmälan. Det ökar chansen att det blir av!

Landsbygd

När det gäller landsbygd behöver vi oftast söka ekonomiska stöd för att kunna bygga fiber i en by där det är långt mellan husen. För att fördela kostnaderna på så många som möjligt, behöver många i byn ansluta sitt hus. Samla gärna in information om vilka som är intresserade och förmedla till oss.
Under förutsättning att byarna utser kontaktpersoner och ordnar ett möte, kan vi på Fiberstaden komma ut och berätta om varför det är viktigt med fiber samt hur ett byprojekt kan gå till.
Vart befintlig fiber finns idag, hur många som vill ansluta sig samt möjlighet att söka stöd för utbyggnaden styr i mångt och mycket över om en framtida anslutning kan bli av.