Hoppa direkt till innehåll

Bygg med fiber från början

Anslutningen till Stadsnätet är dimensionerad för framtiden redan idag. Vi vill att du ska känna att den investering du gör räcker länge och ger mervärden både för dig och för de som ska använda den.
Fiberstaden bygger en infrastruktur till nytta för alla i regionen. På den här fiberinfrastrukturen kan vi bära fram olika tjänsteleverantörer och en mångfald med prestandakrävande tjänster till regionens invånare och företag.

Enkelt för fastighetsägarna

Stadsnätet levererar en komplett modern och framtidssäker plattform för TV, telefoni och Internet. Det innebär att byggare och fastighetsägare inte behöver välja något utbud till slutkonsumenten. De är idag fullt medvetna om de olika kommunikationsalternativen och förstår vilket värde de genererar.

Vem vill sitta inlåst?

Den monopolistiska tiden är förbi - en ny folkrörelse är på frammarsch som kräver valfrihet i näten. Allmännyttan, Hyresgästföreningen och Stadsnätsföreningen föreskriver öppna nät där människorna själva ska kunna göra sina egna val. Inlåsningseffekterna i Stadsnätet är eliminerade. Detta då fibernätet är operatörsneutralt vilket betyder att alla tjänsteleverantörer är välkomna att leverera sina tjänster på lika villkor.