Hoppa direkt till innehåll

Projektområde PTS 2024 Hudiksvall

Hudiksvalls kommun har beviljats stöd för att bygga ut fiber i
Alsjön, Frisbo, Tosätter, Hedvigsfors och Steg

Processen med projektering, markavtal och ansökningar av olika tillstånd har påbörjats och grävningarna kommer att starta i olika etapper när tillstånden är klara.

Du kan enkelt följa ditt område via länkarna nedan: