Hoppa direkt till innehåll
Jättendal-Bergsjö

Här kommer ett lysande erbjudande från Fiberstaden!
Beställning Beställning 12 st 5%
Ansluten Ansluten 100 st 43%
Möjliga anslutningar: 235 st
2024-04-10
Pga av den vinter vi haft, så är markerna ännu alldeles för blöta för att vi ska kunna använda våra grävmaskiner, detta kan medföra skador på både mark samt maskiner. Arbetet kommer att återtas så snart det är tillräckligt torrt i backen. Detta gäller för de kunder som inte berörs av ledningsrätten i området.

2024-01-15
Arbetet med kvarvarande kunder kommer att färdigställas så snart ledningsrätten är klar.

2023-09-12
De kvarvarande kunder som inte påverkas av uteblivna marktillstånd kommer att göras så snart det är möjligt.

2023-06-22
Arbetet i området har blivit något försenat på grund av sjukdom. Vi vet i dagsläget inte när arbetet kan komma igång igen.

2023-05-16
Inom kort kommer några kunder efter sträckan Ungrick bli kontaktade av Micke Svensson Entreprenad AB för att få sin tomtprojektering.
Återställningar efter fjolårets arbete kommer starta under vecka 21.

2022-12-23
De flesta kunder i området är nu anslutna mot Nordanstigs stadsnät och kan beställa de tjänster de önskar. Kvarvarande arbete med övriga kunder kommer göras under 2023.

2022-12-08
Arbetet i Västra Trösten är nu klart och i stort så är alla kunder anslutna mot Nordanstigs stadsnät.

2022-11-21
Arbetet pågår med kvarvarande kunder i Västra Trösten efter några stopp i kanalisation som nu åtgärdats. Installationer av dessa kommer färdigställas inom kort.

2022-10-20
Installationer pågår nu för full i området. Vår entreprenör Sörens El/Bravida bokar löpande upp tider.

2022-09-21
Vår entreprenör Sörens EL/Bravida kommer preliminärt att påbörja arbetet med installationer hemma hos de kunder som signerat avtal under oktober.

2022-09-12
Vår entreprenör Sörens El/Bravida har nu påbörjat fiberarbetet med kablar i området. Bland annat med att förbereda skåp mm.

2022-09-01
All schakt utmed vägarna, förutom i Ungrick och Rännsjön, är nu helt färdiga

2022-06-27
Grävningarna i Västra Trösten börjar nu närma sig slutet och bör inom någon vecka flytta vidare till nästa område. Det är ännu inte klart vilket område det blir.

2022-06-09
Grävningen pågår fortfarande i Västra Trösten. Då området är väldigt stenigt så tar det lite längre tid här, men arbetet flyter på bra enligt planering.

2022-05-19
Nu är även Bredåker färdiggrävt. Just nu gräver vi i Västra Trösten.

2022-05-12
Grävningarna i Häggviken och Östra Trösten är nu färdiga. I Bredåker är vi i slutskedet. Vi går nu vi vidare till Västra Trösten och har planerad grävstart där under vecka 20.
Tomtprojektering och tomtschakt pågår i hela området och vår entreprenör Micke Svensson Entreprenör AB kontaktar löpande upp tider med alla som signerat avtal.

2022-04-14
Vår entreprenör gräver just nu i området kring Häggviken och arbetet flyter på bra. I området kring Skåve är de helt färdiga, där återstår nu endast tomtschakter.

2022-04-06
Projektering pågår.

2022-02-23
Just nu arbetar vi löpande med att skicka ut markavtal till berörda markägare.

2021-12-21
Huvudnumret på årets sista kommunfullmäktige, klartecken för att bygga bredband till 509 hushåll.

2021-12-03
Ny mångmiljonsatsning på bredband i Nordanstig
Drygt 500 fastigheter omfattas i nästa satsning för att fortsätta att bygga ut Nordanstigs stadsnät. Kommunstyrelsen beslutade vid ett extrainsatt sammanträde på torsdagen att föreslå fullmäktige att genomföra investeringen.

2021-11-01
Just nu ser vi över hur många som signerat avtal och väntar på besked från Nordanstigs Kommun gällande accessnätet. Vi kommer att uppdatera här på sidan så snart vi har mer information.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication
Kontaktpersoner för Jättendal-Bergsjö