Hoppa direkt till innehåll
Svågavägen

Svågavägen

Din fastighet ligger i ett av de områden som omfattas av kommande storsatsning
för att bygga ut fibernätet i Hudiksvalls kommun!
Beställning Beställning 3 st 43%
Ansluten Ansluten 4 st 57%
Möjliga anslutningar: 7 st
2024-01-15
Vår entreprenör Sörens El - En del av Bravida arbetar nu med förberedande arbete för att vi ska kunna installera de kunder som valt att signera avtal.

2023-11-27
Tomtprojekteringar samt tomtschakter är nu färdiga. Nästa steg blir att våra entreprenörer kommer att utföra ett kabelarbete i området.

2023-09-04
Schakten utmed vägarna är nu färdig. Arbetet med tomt projekteringar samt tomtschakter är överlämnat till entreprenör. Idag vet vi inte när de kan komma att påbörjas.

2023-06-22
De sista tillstånden blev något försenade, men nu har vi alla vi behöver!
Arbetet i området kommer att starta under sensommaren 2023.

2023-05-04
Planerad byggstart i området är inom kort. Just nu inväntar vi tillstånd från Kommunen och så fort vi får detta kommer arbetet starta.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication