Hoppa direkt till innehåll
Svågavägen

Svågavägen

Din fastighet ligger i ett av de områden som omfattas av kommande storsatsning
för att bygga ut fibernätet i Hudiksvalls kommun!
Ansluten Ansluten 7 st 100%
Möjliga anslutningar: 7 st
2024-07-05
I stort är nu alla kunder i området anslutna mot Hudiksvalls stadsnät och kan beställa de tjänster de önskar.

2024-04-10
Pga av den vinter vi haft, så är markerna ännu alldeles för blöta för att vi ska kunna använda våra grävmaskiner, detta kan medföra skador på både mark samt maskiner. Arbetet kommer att återtas så snart det är tillräckligt torrt i backen.

2024-01-15
Vår entreprenör Sörens El - En del av Bravida arbetar nu med förberedande arbete för att vi ska kunna installera de kunder som valt att signera avtal.

2023-11-27
Tomtprojekteringar samt tomtschakter är nu färdiga. Nästa steg blir att våra entreprenörer kommer att utföra ett kabelarbete i området.

2023-09-04
Schakten utmed vägarna är nu färdig. Arbetet med tomt projekteringar samt tomtschakter är överlämnat till entreprenör. Idag vet vi inte när de kan komma att påbörjas.

2023-06-22
De sista tillstånden blev något försenade, men nu har vi alla vi behöver!
Arbetet i området kommer att starta under sensommaren 2023.

2023-05-04
Planerad byggstart i området är inom kort. Just nu inväntar vi tillstånd från Kommunen och så fort vi får detta kommer arbetet starta.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication