Hoppa direkt till innehåll
Svågadalen

Projekt Svågadalen
Beställning Beställning 10 st 4%
Ansluten Ansluten 149 st 61%
Möjliga anslutningar: 244 st
2024-01-15
Innom kort kommer vår entreprenör Sörens El- En del av Bravida att färdigställa de kunder som går att göra.

2023-10-31
De flesta av de kvarvarande tomtschakterna är nu färdiga och bara ett fåtal kvarstår

2023-09-28
Schakten för återstående kunder som vi tidigare inte kunnat ansluta på går nu för fullt.

2023-09-04
De kunder som tidigare inte kunnat slutföras kommer nu påbörjas inom kort. I första skedet kommer vår entreprenör Micke Svensson att gräva utmed vägarna.

2023-06-22
I stort så är nu alla i området anslutna mot Hudiksvalls stadsnät och kan beställa de tjänster dem önskar.
Kvarvarande kunder kommer göras löpande allt eftersom det går.

2023-05-16
Arbetet pågår fortfarande och flyter i dagsläget på bra!

2023-04-18
Installationer pågår nu i hela området och entreprenör kontaktar löpande kunder för att boka upp en tid.

2023-03-14
Vår entreprenör Sörens El en del av Bravida har nu gått vidare till området Norrberg, därefter fortsätter de i Ängebo.

2023-02-15
Just nu pågår arbetet med kundanslutningar i Västerstråsjö och Österstråsjö och går där efter vidare till Norrberg.

2023-01-20
Under vecka 4 kommer vår entreprenör Sörens El - En del av Bravida att påbörja anslutningarna hos de kunder som valt att signera avtal. De kommer löpande kontakta alla kunder för att boka tider.

2023-01-12
Nu är all personal åter i arbete efter juluppehåll och vi planerar nu för hur arbetet i området ska fortlöpa.

2022-12-23
Arbetet med att blåsa fiber fram till husvägg kommer fortsätta året ut, men anslutningars är något försenade på grund av sjukdom. Anslutningarna kommer påbörjas i början på 2023.

2022-12-08
All schakt som vi kan göra är nu helt färdig i området. Arbetet med att blåsa fiber fram till husvägg fortsätter som tidigare.

2022-11-21
Vår entreprenör Sörens El/Bravida arbetar fortfarande med att blåsa fiber fram till husvägg hos de som signerat avtal.

2022-10-20
Fiberinstallationer är nu påbörjade och vår entreprenör Sörens El/Bravida blåser nu fiber fram till skåpet på husvägg i ett första skede.

2022-10-04
Vår entreprenör Sörens EL/Bravida kommer nu påbörja arbetet med fiberinstallationer fram till husvägg i första skedet. När detta görs behöver du som kund inte vara närvarande.

2022-09-21
Tomtprojekteringar och tomtschakter har nu startat. Vår entreprenör bokar löpande upp tider med alla som signerat avtal.

2022-09-12
Tomtprojektering kommer påbörjas under denna vecka. Vår entreprenör Micke Svensson entreprenad AB kommer kontakta alla som signerat avtal och boka upp en tid.

2022-06-27
Grävningen flyter på bra och vi fortsätter nu ner mot Holmberg.
Planen i dag är att därefter fortsätta mot Västerstråsjö.

2022-06-09
Grävarbetet är nu igång och vi har startat i Norrberg.

2022-05-19
Grävarbete ut med vägarna kommer starta inom kort.

2022-05-12
Vi saknar fortfarande några markavtal. Vi arbetar löpande med att få in de sista.

2022-04-14
Planerad grävstart i området inom kort.
Vi saknar fortfarande några markavtal för att kunna starta. Alla tillstånd från Trafikverket är färdiga.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication
Kontaktpersoner för Svågadalen