Hoppa direkt till innehåll
Sunnanbäck
family2

Projekt Forsa med omnejd-Sunnanbäck

Fiberutbyggnaden är nu klar
Beställning Beställning 2 st 2%
Ansluten Ansluten 64 st 65%
Möjliga anslutningar: 98 st
2020-08-25
Sista anslutningarna färdigställs
Arbetar för att kunna få göra klart projektet genom att ansluta de sista. Med en kortare stunds åtkomst till huset kan installationen ske på Corona-säkert sätt så att det går använda fiberuppkopplingen.

2020-06-11
Installationer till midsommar
Installation av dom flesta hus beräknas vara klart till midsommar.

2020-05-06
Justeringar och schaktning pågår

2020-05-06
Justeringar och schaktning pågår

2020-04-29
Schaktarbeten påbörjas

2020-01-22
Grävning av resterande till våren
Det som planerades utföras 2019 grävdes klart tidigare, det som återstår grävs under 2020. Även om det inte ligger ett djupt täcke med snö på marken är det uppehåll i arbetet. När tillstånd för fortsatt arbete inkommit, kan arbete planeras och bokas in under förutsättning att också markförhållanden tillåter att grävning återupptas.

2019-12-11
Har du svarat på förfrågan att förlägga fiberkanalisation?
Skicka in ditt svar så snart du kan. Bilägg även synpunkter eller t.ex. förslag på alternativa vägval du vill se.

2019-11-27
Grävningar klara
Det som går gräva har grävts klart, återupptar grävarbete till våren.

2019-11-06
Gräver sista delen
Om väder och markförhållanden inte medför förseningar eller hinder, grävs sista delen klart under november.

2019-10-09
Grävningar går framåt
Grävning genomförs när markägare lämnat svar så det finns en sammanhållen sträcka att gräva för att nå dig som beställt fiber.

2019-09-25
Grävningar påbörjade
Grävning utmed väg påbörjat.

2019-09-18
Grävning påbörjas inom kort
Markägare som berörs har fått Svarsblankett att skicka in för att få ihop en sammanhållen sträckning. Se till att skicka in den i god tid.

2019-09-11
Grävning planeras till månadsskiftet sept/okt
Under förutsättning att trafikverket och markägare inkommer med svar samt övrig planering fortlöper enl. plan.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication
Kontaktpersoner för Sunnanbäck