Hoppa direkt till innehåll
Södra Vägen

Södra Vägen

Din fastighet ligger i ett av de områden som omfattas av kommande storsatsning
för att bygga ut fibernätet i Hudiksvalls kommun!
Beställning Beställning 1 st 4%
Ansluten Ansluten 22 st 81%
Möjliga anslutningar: 27 st
2023-11-27
I stort är nu alla kunder i området anslutna mot Hudiksvalls stadsnät och kan beställa de tjänster de önskar.

2023-10-31
Anslutningarna i området pågår nu för fullt och arbetet kommer fortsätta löpande tills alla som signerat avtal är färdiga.

2023-09-29
Under v.40 kommer vår entreprenör Sörens El, en del av Bravida, att kontakta alla som signerat avtal. De kommer då boka upp tider för att ansluta kunder löpande. Kundanslutingarna beräknas starta måndag vecka 43.

2023-09-04
Schakten i området är nu i stort helt färdig. Det är bara en sträcka på ca 400m kvar där vi väntar på tillstånd.

2023-08-09
Schakten i området flyter på bra. Tomtschakterna planeras starta om ca två veckor.

2023-06-22
Vi har idag fått klart vilken som kommer gräva i området. Det blir Stamnäs Entreprenad AB. Schakten kommer att starta inom kort.

2023-05-16
Arbetet med att söka markägartillstånd pågår och i dagsläget har vi fått in de flesta men några saknas fortfarande. När vi har fått in alla tillstånd kommer arbetet i området kunna starta.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication