Hoppa direkt till innehåll
Sänningstjärn

Sänningstjärn

Din fastighet ligger i ett av de områden som omfattas av kommande storsatsning
för att bygga ut fibernätet i Nordanstigs kommun!
Beställning Beställning 15 st 79%
Möjliga anslutningar: 19 st
2024-06-25
Vår entreprenör Stamnäs Entreprenad AB kommer att påbörja grävarbetet under sommaren

2024-06-13
Det är nu klart att det kommer vara Stamnäs Entreprenad AB som kommer utföra grävarbetet i området.

2024-04-10
Upphandling av entreprenör för schaktarbetet för områdesnät, samt tomtschakter ligger nu ute.

2023-10-31
Schakter utmed väg 769 är nu i sitt slutskede och arbetet kommer sedan att pausas över vintern.

2023-09-28
Schakten utmed Trafikverksvägen är nu klar. Borrningar under vattendrag och vägar pågår.

2023-09-15
Schakten i området har nu startat.

2023-09-04
Starten av schakten i området är något försenad, men kommer nu sarta inom någon vecka.

2023-06-22
Schakten ut med trafikverksvägar kommer starta inom kort. Vi kommer arbeta löpande med schakt under året och kundanslutningar kommer ske under 2024.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication