Hoppa direkt till innehåll
Ölsund
family3

Projekt Forsa med omnejd - Ölsund

Fiberutbyggnaden är nu klar
Beställning Beställning 2 st 2%
Ansluten Ansluten 81 st 79%
Möjliga anslutningar: 103 st
2020-08-25
Etapp 1 klar
Första etappen för att ansluta dig som beställt fiber i Ölsund har nu gjorts klart. "Torrinstallation" pågår nu (sätter upp dosa på väggen), medan uppkoppling sker i ett kommande skede.
Arbetar samtidigt på samförläggning i del av området.

2020-06-11
Blåser Sörforsa till Björkmo härnäst
Börjar att blåsa fiberkabel på sträckan Sörforsa till Björkmo nästa, beräknar att kundanslutningarna startar i början av Juli

2020-04-29
Schaktarbeten påbörjas
Förberedelserna att påbörja grävning i området är i slutskedet.

2019-09-11
Grävning planeras inledas 2019
Planeringsarbetet fortlöper för området och ligger i linje med tidplan.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication
Kontaktpersoner för Ölsund