Hoppa direkt till innehåll
Ol-Erstäkten

Ol-Erstäkten

Utbyggnaden i ditt område Ol-Erstäkten
Beställning Beställning 1 st 3%
Ansluten Ansluten 2 st 6%
Möjliga anslutningar: 36 st
2024-07-05
Grävarbetet är nu färdigt och anslutningarna kommer att komma i gång under sommaren.

2024-06-07
Äntligen har grävarbetet kommit igång och flyter på bra.

2024-04-10
Pga av den vinter vi haft, så är markerna ännu alldeles för blöta för att vi ska kunna använda våra grävmaskiner, detta kan medföra skador på både mark samt maskiner. Arbetet kommer att återtas så snart det är tillräckligt torrt i backen.

2023-11-24
Allt markarbete i området är nu i stort helt färdigt och endast själva anslutningen i fastigheten återstår. Tänk på att det är viktigt att du som beställt svarar när vår entreprenör Sörens El - En del av Bravida ringer. Ni får då tillsammans komma överens om en tid som passar för att slutföra er anslutning.

2023-10-31
Vår entreprenör Sörens El - En del av Bravida har börjat boka upp tider för att slutföra anslutningar i området. Tänk på att det är viktigt att du svarar när de ringer.

2023-10-03
Vår entreprenör Stamnäs Entreprenad kontaktar nu löpande kunder och bokar in tider för tomtprojektering

2023-09-11
Projektering pågår.

2023-05-04
Beräknad byggstart i området är hösten 2023. mer information kommer närmare start.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication