Hoppa direkt till innehåll
Norrbobyn

Utbyggnaden i ditt område Norrbobyn
Beställning Beställning 4 st 3%
Ansluten Ansluten 83 st 63%
Möjliga anslutningar: 131 st
2023-11-24
Vår entreprenör arbetar just nu med att koppla upp de kunder som går att slutföra. Övriga kommer att göras så snart vägflytten tillåter.

2023-09-28
Nu är i stort alla som signerat avtal i området anslutna mot Hudiksvalls stadsnät och kan beställa de tjänster de önskar. Anslutning av kvarvarande kunder kommer att ske så snart arbetet med vägfytten tillåter detta.

2023-06-22
Några felsökningar kvarstår samt några kunder behöver vänta på grund av kabelflytten efter väg 745.

2023-06-01
Kvarvarande tomtschakter är nu utförda. Vi räknar med att alla kommer vara anslutna mot Hudiksvalls stadsnät senast midsommar.

2023-05-16
För närvarande åtgärdar vi de problem som uppstått för en del kunder.
Ni som inte haft kontakt med Sörens El - En del av Bravida, exempelvis sommarstugeägare får gärna kontakta oss på Fiberstaden så ska vi vidarebefordra det till vår entreprenör.

2023-04-14
Tjälen beräknas försvinna inom kort och vi planerar för att börja med kvarvarande kunder under maj månad.

2023-02-01
Aktiviteten kommer nu att minska eftersom de flesta blivit installerade.
Det är ännu några kvar med bl.a isstopp i ledningarna.
Andra har Entreprenören ringt och sms:at utan att få svar.
Vi ber dig som fått ett sådant sms att ringa Entreprenören och boka en tid. Det går utmärkt att boka en tid längre fram på våren om man har förhinder eller bor på annan ort.

2023-01-16
Arbetet i området är nu åter igång efter juluppehåll och flyter på bra. Vår ambition är att alla som signerat avtal ska vara anslutna under februari månad 2023.

2022-12-22
På grund av sjukdom är arbetet i området något försenat. Installationer kommer nu ske veckan ut för att sedan ta paus över jul och nyår. Arbetet kommer åter startas i januari.

2022-12-09
Anslutningarna flyter på och Sörens El en del av Bravida bokar löpande upp tider med de som signerat avtal.

2022-11-11
Anslutningarna har nu påbörjats och vår entreprenör Sörens El/Bravida ringer runt och bokar upp tider löpande.

2022-10-27
Nu är nästan alla tomtschakter färdiga. Anslutningar kommer påbörjas under v 44 och vår entreprenör Sörens El/Bravida kommer ringa runt och boka upp tider löpande.

2022-10-14
Tomtschakter i området fortsätter samtidigt som arbeten i fiberskåp har påbörjats

2022-09-15
Tomtprojektering och tomtschakt pågår nu för full och du som signerat avtal kan boka en tid via stamnas.se/bokning. De som inte bokar en tid kommer bli kontaktad av Stamnäs Entreprenad inom några veckor.

2022-08-18
Nästan all grävning är nu helt klar och vi kommer inom kort påbörja tomtschakter. Vår entreprenör kommer att skicka ut mail med en länk till deras sida där ni kan boka tid.

2022-06-27
Grävning pågår efter väg 743 mot Vedmyra, samt efter Skrotten.

2021-06-01
Kompletterande schakter utmed vägar har nu påbörjats.
På grund av att Trafikverket kommer bredda diken samt på vissa ställen flytta delar av väg, så kommer vi behöva flytta vissa delar som vi redan grävt ner. Detta kommer tyvärr medföra viss försening. Detta gäller väg 745.

2022-04-08
Samförläggningarna är nu helt färdiga och vi förbereder för vår del av grävningen. Markavtal kommer inom kort till berörda.

2021-12-07
Arbetet med fiberanslutning tar nu paus över vintern och startar igen så snart tjälen släpper.

2021-09-08
Samförläggningarna i området pågår förfullt och flyter på bra.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication
Kontaktpersoner för Norrbobyn