Lindefallet

Lindefallet

Utbyggnaden i ditt område Lindefallet
Beställning Beställning 4 st 4%
Ansluten Ansluten 30 st 33%
Möjliga anslutningar: 90 st

2022-10-12
Nu är nästan alla som beställt färdiga och anslutna mot Hudiksvalls stadsnät och kan beställa de tjänster de önskar.

2022-09-07
Vår entreprenör Sörens El/Bravida kontaktar nu löpande kunder för att koppla upp deras fiberanslutning.

2022-06-23
Grävarbetet i området börjar nu bli färdigt och kundinstallationer kommer påbörjas inom kort. Sörens El/Bravida kommer löpande kontakta alla som valt att signera avtal.

2022-05-20
Under v 21 kommer tomtschakter att påbörjas. Tider med alla som signerat avtal bokas in löpande för tomtprojektering.

2022-05-13
Grävning utmed vägarna pågår nu för fullt och flyter på bra.

2022-04-28
Planerad grävstart i området är måndag 2/5

2022-04-07
Vi saknar fortfarande några markavtal. De flesta tillstånden från Trafikverket är godkända.

2022-03-24
Just nu väntar vi på de sista markavtalen samt tillstånd från Trafikverket.
Planerad grävstart maj 2022.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication
Kontaktpersoner för Lindefallet