Hoppa direkt till innehåll
Långbacka

Långbacka

Utbyggnaden i ditt område Långbacka
Beställning Beställning 4 st 3%
Ansluten Ansluten 79 st 66%
Möjliga anslutningar: 119 st
Minimikrav
Vi behöver 70% (28 st) beställningar för att gå vidare
4 av 28
2024-07-05
I stort är nu alla kunder i området anslutna mot Hudiksvalls stadsnät och kan beställa de tjänster de önskar.

2023-11-24
Vår entreprenör Sörens El - En del av Bravida arbetar just nu med att ansluta kvarvarande kunder i området. De kontaktar löpande alla som signerat avtal.

2023-09-28
Vår entreprenör arbetar just nu med fiberkabeln efter 84:an När arbetet med den är färdigt kommer vi kunna börja koppla upp kvarvarande kunder.

2023-06-22
Det mesta förberedande arbetet är nu färdigt. Kvarvarande kundanslutningar beräknas göras under sensommaren/hösten.

2023-06-01
Arbetet i området är något försenat men beräknas åter komma igång under juni månad.

2023-04-14
Vi arbetar just nu i området "Långbacka".
Tjälen förväntas vara borta under april månad och vi kommer därefter kunna ansluta de kunder som drabbats av is-stopp.
Långbo och Källbergsbo påbörjas under maj.

2023-03-20
Nu börjar kunder i Långede och Hammarsval att kopplas upp. Vi har tyvärr stött på problem med is i ledningarna på vissa ställen. Dessa kunder kommer att göras färdiga längre fram i vår beroende på väder.
Vi kommer inom kort gå vidare till Långbacka och vår entreprenör Sörens El -En del av Bravida kontaktar då kunder och bokar upp tider.

2023-03-07
Vintern är en svår tid att jobba i och det är först nu som vi har börjat tända kunder i Långede och Hammarsvall.
Vi tror därför att dessa kunder blir installerade under Mars månad.
Vi ber om ursäkt för förseningen!
Entreprenören Sörens El - en del av Bravida kontaktar er för tidsbokning.

2023-02-01
Noden är nu strömsatt, kablar blåses i inom kort. Efter det börjar installationer i Hammarsvall och sedan Långede.
Även kabel till Långbacka förbereds så att vi kan fortsätta där mot slutet av Februari.
Långbo och Källbergsbo beräknas slutföras närmare våren/försommaren.

2023-01-16
Noden är nu på plats och våra entreprenörer arbetar med att få den strömsatt. Vår ambition är att kunder i Hammarsvall och Långede kommer att kunna kopplas upp under februari. Entreprenör kontaktar samtliga kunder för att boka upp en tid.

2022-12-22

2022-12-15
Förberedande arbeten pågår i området, även om vi dock har lite förseningar.

2022-12-02

2022-11-09
Förberedande fiberarbete pågår just nu efter väg 84

2022-10-27
Hammarsvallsomådet är nu helt färdiggrävt.
I stort alla tomtschakter i hela området är utförda.

2022-10-14
Just nu arbetar vi med att få ner stamkabeln ut med vägarna.

2022-09-15
Just nu pågår tomtprojekteringar i området och vår entreprenör Micke Svenssons ringer löpande kunder och bokar upp tider.

2022-08-18
Vår entreprenör har nu begärt utsättning i området och så fort detta är färdigt så kommer grävarbetet att starta. Vi räknar med att utsättningen är färdig om ca två veckor.

2022-06-27
Planerad grävstart i området är satt till slutet på augusti.

2022-06-01
Fiberstaden har idag fattat byggbeslut för fiberutbyggnad i Långbacka.
Utbyggnaden kommer starta under 2022 och arbetet med att ansöka om tillstånd samt markavtal är redan igång.
Tillsammans kom vi i mål!

2022-04-19
Välkommen på informationsmöte!
Torsdag den 5/5 klockan 18:00 kommer representanter från Fiberstaden finnas på Delsbo Folkets Hus för att informera om utbyggnaden och svara på just dina frågor. Möjlighet att signera avtal på plats kommer att finnas.
Varmt välkommen!

2022-04-14
Vi har nu fått bekräftat av annan nätbyggare att de kommer makulera samtliga avtal
kostnadsfritt om man kontaktar dem! Vi har därför beslutat att förlänga möjligheten att signera avtal en sista gång.
Signera innan 31 maj 2022 så startar utbyggnaden redan i år!

2022-03-10
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication