Hoppa direkt till innehåll
Kitte

Kitte

Utbyggnaden i ditt område Kitte
Beställning Beställning 7 st 16%
Möjliga anslutningar: 44 st
2023-11-24
Vi saknar fortfarande för många marktillstånd för att kunna påbörja arbetet i området. Just nu arbetar vi aktivt med att lösa detta.

2023-10-31
Vi saknar fortfarande några marktillstånd i området. Vet du med dig att du fått avtal utskickat, så signera och skicka gärna in de så snart du kan.

2023-10-03
Grävtillstånd är utskickade till berörda i området. I dags läget saknar vi några tillstånd. Har du fått ett markägartillstånd att signera och vet med dig att du inte skickat in, gör det gärna så snart du kan!
Arbetet i området kommer inte kunna starta förens vi har alla tillstånd som krävs.

2023-09-11
Projektering pågår.

2023-05-22
Beräknad byggstart i området är hösten 2023. mer information kommer närmare start.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication