Hoppa direkt till innehåll
Kitte

Kitte

Utbyggnaden i ditt område Kitte
Beställning Beställning 7 st 16%
Möjliga anslutningar: 44 st
2024-07-05
Grävarbetet kommer nu äntligen att kunna starta!
Arbetet kommer att påbörjas under sommaren och anslutningar i området planeras göras under hösten.

2024-04-10
Pga av den vinter vi haft, så är markerna ännu alldeles för blöta för att vi ska kunna använda våra grävmaskiner, detta kan medföra skador på både mark samt maskiner. Arbetet kommer att återtas så snart det är tillräckligt torrt i backen.

2024-03-13
Vi har nu i stort alla de marktillstånd som krävs för att arbetet ska kunna påbörjas i området. Grävningarna kommer påbörjas så snart väder och vind tilåter.

2023-11-24
Vi saknar fortfarande för många marktillstånd för att kunna påbörja arbetet i området. Just nu arbetar vi aktivt med att lösa detta.

2023-10-31
Vi saknar fortfarande några marktillstånd i området. Vet du med dig att du fått avtal utskickat, så signera och skicka gärna in de så snart du kan.

2023-10-03
Grävtillstånd är utskickade till berörda i området. I dags läget saknar vi några tillstånd. Har du fått ett markägartillstånd att signera och vet med dig att du inte skickat in, gör det gärna så snart du kan!
Arbetet i området kommer inte kunna starta förens vi har alla tillstånd som krävs.

2023-09-11
Projektering pågår.

2023-05-22
Beräknad byggstart i området är hösten 2023. mer information kommer närmare start.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication