Hoppa direkt till innehåll
Kalvstigen

Kalvstigen

Utbyggnaden i ditt område Kalvstigen
Beställning Beställning 2 st 12%
Ansluten Ansluten 8 st 47%
Möjliga anslutningar: 17 st
2024-07-05
I stort är nu alla kunder i området anslutna mot Hudiksvalls stadsnät och kan beställa de tjänster de önskar.

2024-05-10
Grävarbetet i området ska nu vara färdigt och vi kommer strax att kunna påbörja anslutningarna

2024-03-26
Grävarbetet i området har nu påbörjats. Vi gräver till att börja med efter huvudstråken.

2023-11-24
Vi har nu fått alla marktilstånd som krävs och arbetet kommer starta så fort väder och vind tillåter, våren 2024

2023-10-31
Vi saknar fortfarande några marktillstånd i området. Vet du med dig att du fått avtal utskickat, så signera och skicka gärna in de så snart du kan.

2023-10-03
Vi har nu fått tillstånd från Trafikverket men saknar fortfarande tillstånd från markägare i området.

2023-09-11
Grävtillstånd är utskickade till berörda i området. I dags läget saknar vi många tillstånd. Har du fått ett markägartillstånd att signera och vet med dig att du inte skickat in, gör det gärna så snart du kan!
Arbetet i området kommer inte kunna starta förens vi har alla tillstånd som krävs.

2023-06-22
Grävstart i området är planerad till hösten 2023. Mer Information kommer när det närmar sig.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication