Hoppa direkt till innehåll
Hassela glesbygd
Hassela_sjo

Fiber till Hassela glesbygd

Arbetet i fiberprojektet Hassela Glesbygd är nu färdigt!
2020-11-25
All schakt är nu nästan helt färdig och entreprenören Sörens el har påbörjat arbetet med att dra fram fiber till husen.

2020-10-22

Lillvall- Kundinstallationer kommer preliminärt att påbörjas under v.45

Älvsund- All schakt är nästan färdig och kundinstallationer kommer påbörjas inom kort.
I Allmänningen, Ede samt Rexforsen pågår schakten.

2020-06-12
Startar nu delsträcka Lillvall med tre arbetslag
Borrning under vattendrag klart i Ölsjön.
Återställning Franshammar klart
Schakter klart på delsträcka Fagernäs, några gropar kvar att göra.

2020-05-29
Schakt klar i Ölsjön
Återställningsarbeten pågår i Ölsjön samtidigt som fiberkabel blåses in.

2020-05-27
Schaktsträckor grävda

Installation/driftsättning i Ölsjön påbörjas inom kort

Grävning utmed delsträcka Fagernäs inleds

2020-05-06
Tomtprojekteringar påbörjade i Ölsjön

2020-04-29
Schaktarbeten påbörjas i Ölsjön

2020-01-22
Fortsatt väntan på tillstånd för passage förbi bro
Att inhämta tillstånd för diverse passager och arbeten är en utdragen process utan återkoppling från de som tar beslutet, om när tillståndet behandlas.
När årstid och väder tillät, pågick arbeten i angränsande områden. Så snart svar finns om hur passage förbi bro får göras, kan planering av resurser och material, bokning av personal etc. ske.

2019-11-20
Huvudstråk klart i Franshammar

Blåsning av fiber ut till kund påbörjas i Ässjö

Kunder har bokats och kontakt tas för att boka fler i Ässjö

2019-11-06
Grävning pågår i Franshammar
Återstår att gräva ca. 1 km

2019-10-17
Fortsätter i Franshammar

2019-09-25
Problem med bro
  • Grävning utmed Ässjövägen är klar, men passage förbi en av broarna har stött på hinder.
  • Kabelblåsning inbokad.

2019-09-18
Delområde Franshammar står på tur
Planeringen för nästa delområde fortlöper enl. plan med grävning som kan inledas om någon vecka.

2019-09-11
Grävning utmed Ässjövägen pågår
Grävning pågår utmed Ässjövägen och Södra Ässjövägen. Du som som beställt fiber till hus utmed dessa vägar kontaktas för tomtprojektering.
Har du bytt kontaktuppgifter/telefonnummer? Meddela oss på
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication
Kontaktpersoner för Hassela glesbygd