Hoppa direkt till innehåll
Hårte

Unikt erbjudande i Hårte

Din fastighet ligger i ett av de områden som omfattas av kommande storsatsning för att bygga ut fibernätet i Nordanstigs kommun!
Beställning Beställning 56 st 29%
Möjliga anslutningar: 196 st
2024-06-25
Vår entreprenör Sörens El - En del av Bravida, arbetar nu med skåp och nod i området. Anslutningar kommer att påbörjas i slutet av sommaren. Kunder kommer då bli kontaktade av vår entreprenör för att boka upp en tid.

2021-06-13
Det grävarbete som går att göras i området är nu färdigt. Återställningar kommer att göras när Ledningsrätten och därefter resterande grävning är färdig.

2024-05-21
Grävningen har nu äntligen kommit igång. Vår entreprenör kontaktar löpande de kunder som går att göras för att boka upp tider för tomtprojektering.

2024-05-08
Det är ännu lite för blött för att grävarbetet ska kunna starta, men vi räknar med att påbörja arbetet inom de närmsta veckorna. Vår entreprenör Stamnäs Entreprenad AB kommer även inom kort att kontakta kunder för att boka upp tider för tomtprojektering.

2024-04-10
Pga av den vinter vi haft, så är markerna ännu alldeles för blöta för att vi ska kunna använda våra grävmaskiner, detta kan medföra skador på både mark samt maskiner. Arbetet kommer att återtas så snart det är tillräckligt torrt i backen. Detta gäller för de kunder som inte berörs av ledningsrätten i området.

2023-10-31
Det är nu klart att det blir Stamnäs Entreprenad AB som kommer sköta schakten i området. Arbetet kommer nu starta inom kort.

2023-09-28
Upphandling för schakt är nu utskickad (För område Hårte Bredstrand och Koharet)
Det beräknas vara färdigt inom kort, vilken entreprenör som kommer utföra arbetet.

2023-05-16
I dags läget saknar vi många tillstånd från markägare. Har du fått ett markägartillstånd att signera och vet med dig att du inte skickat in, gör det gärna så snart du kan!
Arbetet i området kommer inte kunna starta förens vi har alla tillstånd som krävs.

2022-04-14
Planerad grävstart 2023.

2022-03-24
Information från tisdagens möte.
Flera besökte mötet som vi hade tillsammans med Nordanstigs Kommun. För dig som inte hade möjlighet att komma kan du läsa mer om vad som sades på Kommunens hemsida.

2022-02-14
Välkommen på informationsmöte!
Tisdag den 22/3 klockan 18:00 kommer representanter från Nordanstigs Kommun samt Fiberstaden finnas på Djurstagården/Godtemplarlokalen för att informera om utbyggnaden och svara på just dina frågor. Varmt välkommen!
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication