Hoppa direkt till innehåll
Gnarp

Gnarp

Utbyggnaden i ditt område Gnarp
Beställning Beställning 6 st 7%
Ansluten Ansluten 3 st 3%
Möjliga anslutningar: 91 st
2024-07-05
Grävarbetet är nu klart.
Arbetet för anslutningar är överlämnat till vår entreprenör. De kommer börja med att göra en felsökning i området och åtgärda detta innan anslutningarna kan göras.

2024-06-07
Grävarbetet har nu äntligen kommit igång.

2024-01-16
Då området är väldigt vattensjukt så kommer vi behöva vänta på att det torkar upp innan kvarvarande kunder kan färdigställas. Som det ser ut nu så kommer detta att bli någon gång under sommaren 2024.

2023-11-24
Vår entreprenör Sörens El - En del av Bravida har påbörjat arbetet med att blåsa i fiber, de har dock stött på problem med is i kanalisationen som ställer till en hel del problem. De arbetar för fullt med att lösa detta för att därefter kunna slutföra anslutningarna.

2023-10-31
Nu är i stort all schakt i området färdig. Arbetet kommer inom kort att lämnas vidare till Sörens El, en del av Bravida som kommer slutföra arbetet med anslutningarna. Vi vet idag inte exakt när de kommer kunna påbörja sitt arbete.

2023-10-03
Kompletterande schakt i området kommer starta inom kort.

2023-09-28
Tomtprojekteringar i området är nu utförda.

2023-09-11
Arbetet i området kommer inom kort att påbörjas. Vår entreprenör håller just nu på att se över hur schaktningen ska gå till.

2023-05-22
Beräknad byggstart i området är hösten 2023. mer information kommer närmare start.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication