Hoppa direkt till innehåll
Bäckaräng

Bäckaräng

Din fastighet ligger i ett av de områden som omfattas av kommande storsatsning
för att bygga ut fibernätet i Nordanstigs kommun!
Beställning Beställning 8 st 80%
Möjliga anslutningar: 10 st
2023-10-31
Schakter utmed vägarna är nu i sitt slutskede och arbetet kommer sedan att pausas över vintern.

2023-09-28
Arbetet i området har nu startat och just nu pågår schakt utmed Trafikverkets väg 770.

2023-02-22
Schakten ut med trafikverksvägar kommer utföras 2023. Vi kommer därefter arbeta löpande med schakt under året och kundanslutningar kommer ske under 2024.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication