Hoppa direkt till innehåll
Åkre

Åkre

Din fastighet ligger i ett av de områden som omfattas av kommande storsatsning
för att bygga ut fibernätet i Hudiksvalls kommun!
Beställning Beställning 1 st 7%
Ansluten Ansluten 10 st 71%
Möjliga anslutningar: 14 st
2024-07-05
I stort är nu alla kunder i området anslutna mot Hudiksvalls stadsnät och kan beställa de tjänster de önskar.

2024-03-26
Kvarvarande kunder kommer att göras under våren 2024.

2023-11-24
Vår entreprenör Sörens El - En del av Bravida har nu påbörjat arbetet med att ansluta de kunder som signerat avtal. De ringer löpande och bokar upp tider,

2023-09-28
Just nu väntar vi på att vår entreprenör ska få stamkabeln för området på plats. Detta kommer ske inom kort.

2023-09-08
All grävning utmed vägarna är nu helt färdiga. Det kvarstår en borrning under väg samt några tomtschakter.

2023-09-04
Schakten utmed vägarna är nu i stort helt färdig. Det kvarstår endast några få kompletteringar.

2023-06-13
Grävningarna utmed vägarna har nu startat. Vår entreprenör Stamnäs entreprenad AB kommer att kontakta alla som signerat avtal för att boka tid för tomtprojekting.

2023-05-04
Byggstart i området är planerad till juni 2023. Mer information kommer närmare start.
Legend
Ingetno status
Anmälningapplication