Bli tjänsteleverantör

Fiberstadens Stadsnät är en öppen marknadsplats där tjänstelevererantörer konkurrerar på lika villkor, såväl nationella, regionala som lokala leverantörer. Stadsnätet levererar en lång rad olika typer av nätburna tjänster i olika kategorier till både hushåll och företag. Från Internet och tv till säkerhetstjänster, drifttjänster och samhällstjänster.
Milstolparna för att bli tjänsteleverantör i Stadsnätet är:
  • Teckna samarbetsavtal med oss och definiera tjänsten
  • Definiera en tidpunkt för försäljningsstart
  • Definiera en tidpunkt för leveransstart
  • Du får synas i stadsnätets välbesökta Tjänsteguiden, med dina erbjudanden
  • Du får tillgång till adressdata till anslutna adresser via en marknadsdatabas
Ni kan leverera till ett eller flera Stadsnät, valet är ditt.

Leverera i Fiberstadens Stadsnät

Om du har en lokal tjänst och bara vill leverera i vårt nät, kontaktar du oss via vår e-postadress för att teckna avtal.

Leverera i flera Stadsnät

Vi samverkar med andra öppna stadsnät via den nationella knutpunkten Stadsnätsportalen. Alla tjänsteleverantörer som vill leverera i ett eller flera nät loggar in i Stadsnätsportalens Tjänstekanon och administrerar och skjuter ut sin tjänsteinformation till alla stadsnätswebbar. Enkelt och smidigt.
> Läs mer om hur man blir leverantör i flera nät.

Avtalsprocess

Processen för att teckna samarbetsavtal vill vi gärna driva så pass tids- och kostnadseffektivt som möjligt. Vi tycker att det är viktigt att klargöra varandras förväntningar och förutsättningar för en lyckosam tjänsteförsäljning.