Hoppa direkt till innehåll

Bli tjänsteleverantör

Fiberstadens Stadsnät är en öppen marknadsplats där tjänstelevererantörer konkurrerar på lika villkor, såväl nationella, regionala som lokala leverantörer. Stadsnätet levererar en lång rad olika typer av nätburna tjänster i olika kategorier till både hushåll och företag. Från Internet och tv till säkerhetstjänster, drifttjänster och samhällstjänster.
Milstolparna för att bli tjänsteleverantör i Stadsnätet är:
  • Teckna samarbetsavtal med oss och definiera tjänsten
  • Definiera en tidpunkt för försäljningsstart
  • Definiera en tidpunkt för leveransstart
  • Du får synas i stadsnätets välbesökta Tjänsteguiden, med dina erbjudanden
  • Du får tillgång till adressdata till anslutna adresser via en marknadsdatabas
Ni kan leverera till ett eller flera Stadsnät, valet är ditt.

Leverera i Fiberstadens Stadsnät

Om du har en lokal tjänst och bara vill leverera i vårt nät, kontaktar du oss via vår e-postadress för att teckna avtal.

Leverera i flera Stadsnät

Vi samverkar med andra öppna stadsnät via den nationella knutpunkten Stadsnätsportalen. Alla tjänsteleverantörer som vill leverera i ett eller flera nät loggar in i Stadsnätsportalens Tjänstekanon och administrerar och skjuter ut sin tjänsteinformation till alla stadsnätswebbar. Enkelt och smidigt.
> Läs mer om hur man blir leverantör i flera nät.

Avtalsprocess

Processen för att teckna samarbetsavtal vill vi gärna driva så pass tids- och kostnadseffektivt som möjligt. Vi tycker att det är viktigt att klargöra varandras förväntningar och förutsättningar för en lyckosam tjänsteförsäljning.