info
Serverunderhåll
imorgon 08:00 så pågår underhåll på vår hemsida och tjänsten kommer vara otillgänglig en kort period
Fiberstaden bygger nya områden!

Fiberstaden erbjuder nu ytterligare ca 340 fastigheter bredband via fiber med hög kapacitet och kvalitet. Erbjudandet går ut till delar av Långbacka i Delsbo samt delar av Malsta i Hudiksvall.
Dessa nya områden ligger utanför tätorterna och där är utbyggnaden av avgörande betydelse för människornas möjligheter att delta i samhällsutvecklingen. Pandemin har påskyndat behovet av digitalisering.
Fiberstaden levererar ett driftsäkert systemmed möjlighet att välja mellan
19 olika leverantörer.
Om tillräckligt många väljer att ansluta sig kommer utbyggnaden att starta
redan i år.
Erbjudandet gäller en nyckelfärdig anslutning hela vägen in till huset för ett kampanjpris på 16000 kr.