connect

Hassela tätort

Nu startar grävningen i Hassela!

Senast uppdaterad: 9 juli 09:38
Vår entreprenör NCC kommer, genom Hälsinge schakt, att kontakta dig för att boka in en tid för en tomtprojektering. Ni går då igenom vart grävningen på er tomt ska göras. Schakten utmed vägarna pågår. Anslutningarna kommer sedan att ske i etapper via Sörens El och hela området beräknas vara klart i under 2018. Betalning av anslutningen kommer att ske när installationen...
gray Beställning 76 st 55%
Möjliga anslutningar: 138 st
Boxer ny tjänsteleverantör i vårt stadsnät

Boxer blir tjänsteleverantör i Nordanstigs och Hudiksvalls öppna stadsnät och kan nu erbjuda sina tjänster till 8 500 hushåll.
Kontaktpersoner för Hassela tätort
  • Fiberstaden AB
    , 0650-55 60 00 (tonval 2)